ABOUT US
關於每朝活力
 
   
 
 
   
首頁關於品牌專業/品質/安全
 
  專業/品質/安全  
     
   
       
     
       
   
       
     1997年創辦力蓉股份有限公司後,一直致力於提供動物醫院和寵物通路合宜並與時俱進的優質產品。現為珍食堡實業股份有限公司執行長,主導公司產品研發方向之訂定、產品開發與製程管理之監督。
  黃執行長出身自獸醫界,深知寵物業經營上的諸多辛苦,也了解寵物業能選擇的寵物零食、保健食品有限,許多國外已經開發成功的產品,常常因為檢疫問題無法進入臺灣,進口商也因臺灣這類市場太小而不願投入曠日廢時的查廠檢驗程序。
  因此,在累積了十數年的產品開發經驗,到成功量產銷售並取得市場高度滿意度後,黃美蓉醫師決定為臺灣的寵物業,開發一系列完全無添加任何化學性成份的天然寵物食品。